Recensie

10,0

BLOG

Historisch laag aanbod stuwt verkoopprijs woning met bijna 15%!

Toen COVID-19 vorig jaar zijn entree maakte in Nederland en de agenda in vrijwel in iedere branche even geheel stil kwam te liggen, blijkt nu dat dit de stilte voor de storm was! NVM meldt vandaag dat de woningmarkt in Nederland ongekend krap is. Uit de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal 2021 komt nu duidelijk naar voren dat de toenemende schaarste echt zorgt tot hoge overbieding en een forse prijsstijging. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het eerste kwartaal van 2021 naar 385.000 euro. Dit is een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 van bijna 15%. Halverwege het eerste kwartaal 2021 stonden circa 17.500 woningen te koop, 42% minder vergeleken met een jaar geleden.bron:... read more

Ministerie van BZK schort advertentieverplichting met betrekking tot het energielabel tijdelijk op!

Dit in tegenstelling tot de berichtgeving die wij binnen kregen net voordat 2021 zijn entree maakte. Hierin werd iedere makelaar erop gewezen dat het vanaf 1-1-2021 verplicht zou zijn om een definitief energielabel aan te tonen bij alle advertentie uitingen. Vandaag kregen wij het bericht dat ministerie van BZK de advertentieverplichting voorlopig opschort. Uiteraard moet er wel een definitief energielabel zijn bij de overdracht.Bron: NVM read more

Ook dit voorjaar geen NVM Open Huizen Dag!

In verband met het aanhoudende coronavirus is besloten ook in maart 2021 geen NVM Open Huizen Dag te organiseren. Het NVM hoopt dat de situatie in het najaar van 2021 dusdanig is, dat we weer een landelijke dag kunnen organiseren. Hoogstwaarschijnlijk in een iets aangepaste vorm, mede omdat de huidige vorm niet meer voor alle regio’s relevant is. Welke vorm het precies gaat krijgen, zijn ze nu aan het onderzoeken.bron: NVM read more

Verplicht energielabel door vakbekwaam adviseur in 2021!

Vanaf 1 januari 2021 kunnen alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een vakbekwaam adviseur, die daarvoor gediplomeerd is. Het Vereenvoudigd energielabel, welke op afstand zelf kan worden aangevraagd door de woningeigenaar, verdwijnt daarmee.bron: NVM read more

Starters en doorstromers 0%

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet heeft in een aantal situaties gevolgen voor de overdrachtsbelasting. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting op 2%. Voor starters en doorstromers jonger dan 35 jaar gaat een vrijstelling gelden voor de overdrachtsbelasting. Met ingang van 1 april 2021 is een aanvullende voorwaarde opgenomen voor de toepassing van de startersvrijstelling. Vanaf dan kan slechts aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling indien de koopprijs van de woning lager is dan €400.000.bron: NVM read more

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Vrijstelling overdrachtsbelasting per 1-1-2021Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting indien zij aan de volgende eisen voldoen:De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan vijfendertig jaar, en heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.bron: NVM read more

NHG kostengrens

NHG-kostengrens € 325.000,- in 2021Deze verhoging is mede het gevolg van een gewijzigde kostengrensmethodiek die NHG sinds kort hanteert. Volgens NHG maakt deze nieuwe kostengrens de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens. De NHG-kostengrens stijgt derhalve per 1 januari 2021 van € 310.000 naar € 325.000,-. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020.bron: NVM read more
HOME Binnenkort verwacht - tekst (Aangepast)