NL Wonen
Back to Berichten

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Vrijstelling overdrachtsbelasting per 1-1-2021

Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning
(en aanhorigheden bij die woning) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting indien zij aan de volgende eisen voldoen:

  1. De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan vijfendertig jaar, en
  2. heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en
  3. verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

bron: NVM

Back to Berichten