Starters en doorstromers 0%

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet heeft in een aantal situaties gevolgen voor de overdrachtsbelasting. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, [...]

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Vrijstelling overdrachtsbelasting per 1-1-2021Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning) gebruik maken van de vrijstelling [...]

NHG kostengrens

NHG-kostengrens € 325.000,- in 2021Deze verhoging is mede het gevolg van een gewijzigde kostengrensmethodiek die NHG sinds kort hanteert. Volgens NHG maakt deze nieuwe kostengrens de woningmarkt toegankelijker en [...]