NL Wonen

Starters en doorstromers 0%

Starters en doorstromers 0%De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet heeft in een aantal situaties gevolgen voor de overdrachtsbelasting....

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Vrijstelling overdrachtsbelasting per 1-1-2021Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning)...

NHG kostengrens

NHG kostengrensDeze verhoging is mede het gevolg van een gewijzigde kostengrensmethodiek die NHG sinds kort hanteert. Volgens NHG maakt deze nieuwe kostengrens de woningmarkt...