NL Wonen

Starters en doorstromers 0%

Starters en doorstromers 0%

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet heeft in een aantal situaties gevolgen voor de overdrachtsbelasting. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting op 2%. Voor starters en doorstromers jonger dan 35 jaar gaat een vrijstelling gelden voor de overdrachtsbelasting. Met ingang van 1 april 2021 is een aanvullende voorwaarde opgenomen voor de toepassing van de startersvrijstelling. Vanaf dan kan slechts aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling indien de koopprijs van de woning lager is dan €400.000.

bron: NVM

Huis verkopen Den Bosch

Afspraak maken

Waar kunnen wij je mee helpen?

Wat is mijn huis waard?

Ontvang vrijblijvend een waarderapport van uw woning