NL Wonen

Starters en doorstromers 0%

Starters en doorstromers 0%De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet heeft in een aantal...

NHG kostengrens

NHG kostengrensDeze verhoging is mede het gevolg van een gewijzigde kostengrensmethodiek die NHG sinds kort hanteert. Volgens NHG maakt...